به اشتراک گذاری تجربه

دریافت نظرات جوانان و مراقبت کنندگانبرای ما بسیار ارزشمند است.این نظرات به ما کمک می کنند تا بفهمیم نیازهای شما چه هستند، ما چه کارهایی را خوب انجام می دهیم و چگونه می توانیم خدمات خود را بهبود ببخشیم.

شما به شیوه های زیر می توانید نظرات خود را ارائه دهید :

A line illustration of a health professional

با یکی از کارکنان ما صحبت کنید

تجربه خود را با کارمند ما که به شما یا فرزندتان خدمات مراقبتی ارائه می دهد به اشتراک بگذارید.

 

The entrance to the Ronald McDonald Family Resource Centre, located on the ground floor at Perth Children's Hospital

به خدمات ارتباط با خانواده (Service Liaison Family)به آدرس زیر مراجعه کنید

واقع در  Room Family McDonald Ronald

طبقه همکف، Perth Children’s Hospital

روزها و ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 4:30 عصر

تلفن: 0864560032

ایمیل: cahsfeedback@health.wa.gov.au

 

A line illustration of a feedback form on a clipboard, with a pencil hovering over the form

فرم نظرخواهی

شما به دو شیوه می توانید فرم نظرخواهی را تکمیل کنید:

یک فرم پر کنید و در صندوق نظرخواهی (box feedback) واقع در میز اطلاعات (Desk Information) در بیمارستان کودکان پرث (Hospital Children's Perth)بیاندازید .1

 www.cahs.health.wa.gov.auبه این وب سایت مراجعه کنید و فرم آنلاین پر کنید .2

 

نظر شما درباره خدمات مراقبتی

داستان خود را بطور ناشناس روی وب سایت Opinion Care به اشتراک بگذارید. careopinion.org.au

 

نظرسنجی MySay

ممکن است پس از قرار ملاقات یک فرم نظرسنجی به تلفن همراه شما ارسال شود که می توانید آن را تکمیل کنید.

اطلاعات شما با کسی به اشتراک گذاشته نمی شود مگر اینکه شما تایید کنید که موافق هستید به اشتراک گذاشته شود. ارائه نظرات به  ما کمک می کند خدمات مراقبتی با کیفیت تری در آینده ارائه دهیم.

Last Updated: 25/01/2024