Chia sẻ trải nghiệm của bạn

Chúng tôi trân trọng phản hồi từ các bạn trẻ và người chăm sóc. Việc này giúp chúng tôi hiểu được nhu cầu của bạn, những thứ chúng tôi làm tốt và các cách để chúng tôi có thể cải thiện.

Đây là những cách để bạn có thể đưa ra phản hồi:

A line illustration of a health professional

Nói chuyện với nhân viên

Chia sẻ trải nghiệm của bạn với nhân viên chăm sóc bạn hoặc con bạn.

The entrance to the Ronald McDonald Family Resource Centre, located on the ground floor at Perth Children's Hospital

Ghé thăm Dịch vụ Liên lạc Trẻ em và Gia đình

Nằm tại Phòng Gia đình Ronald McDonald 
Tầng Trệt, Bệnh viện trẻ em Perth

Mở của từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 8.30 sáng - 4.30 chiểu

Hãy gọi: 08 6456 0032  

Email: cahsfeedback@health.wa.gov.au

A line illustration of a feedback form on a clipboard, with a pencil hovering over the form

Đơn Phản hồi

Bạn có thể hoàn thành đơn phản hồi bằng 2 cách:

  1. Điền vào đơn và bỏ vào hòm thư phản hồi tại Quầy Thông tin của Bệnh viện Nhi đồng Perth
  2. Lên trang web www.cahs.health.wa.gov.au và hoàn thành đơn trực tuyến.

Ý kiến về Dịch vụ Chăm sóc

Chia sẻ giấu tên câu chuyện của bạn trên trang web Care Opinion careopinion.org.au

Khảo sát Mysay (ý kiến của tôi)

Hãy hoàn thành khảo sát mà có thể gửi được vào điện thoại di động sau lịch hẹn khám của bạn.

Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ với người khác trừ khi là bạn nói đồng ý chia sẻ. Việc đưa ra phản hồi sẽ giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc mà chúng tôi cung cấp trong tương lai.

Last Updated: 19/04/2024